ცირა კოსოევი


პარტნიორი/ადვოკატი

მოღვაწეობის სფერო: სამოქალაქო სამართალი, სისხლის, სამეწარმეო და საოჯახო სამართალი, შრომის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი.

ტელ: 593 611 450

ცირა კოსოევი 2004 წლიდან ეწევა საადვოკატო საქმიანობას.

დაამთავრა არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ-ქართული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით და მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია.

1999-2004 წლებში მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოში.

2004 წელს ჩააბარა ადვოკათთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით  და  არის  ს.ს.ი.პ  საქართველოს ადვოკატთა  ასოციაციის წევრი.

2005 წლიდან არის იურისტთა კავშირი ,,კონსტიტუციური უფლებების დამცველი“-ს დამფუძნებელი.

2006 წლიდან მუშაობდა საადვოკატო ბიურო ,,ნეფარიძე და კომპანია“-ში ადვოკატის თანამდებობაზე.

2008 წლიდან არის საადვოკატო ბიურო ,,კოსოევი და კომპანია“-ს დამფუძნებელი.

დასვი შეკითხვა