ჩვენი სერვისები

საადვოკატო ბიუროში მოღვაწეობს 5 მაღალკვალიფიციური ადვოკატი, რომელთაც შეუძლიათ ხარისხიანი იურიდიული მომსახურეობის გაწევა სამართლის შემდეგ სფეროში:

  1. სამოქალაქო სამართალი.
  2. ადმინისტრაციული სამართალი.
  3. სისხლის სამართალი.
  4. სამეწარმეო სამართალი.
  5. შრომის სამართალი.
  6. უძრავი ქონება და პრივატიზაცია.
  7. და სხვა.