საადვოკატო ბიურო სპს ,,კოსოევი და კომპანია“ დაარსდა 2008 წელს, რომელიც საქართველოს იურიდიული მომსახურეობის ბაზარზე ერთ ერთი წამყვანი იურიდიული ფირმაა, იგი წარმოადგენს ახალგაზრდა პროფესიონალთა გუნდს, რომელსაც შეუძლია კვალიფიციური იურიდიული მომსახურეობის გაწევა სამართლის ნებისმიერ სფეროში, როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ იურიდიულ კომპანიებსა და კერძო პირებს სთავაზობს იურიდიული მომსახურეობის ფართო სპექტრს. საადვოკატო ბიურო ერთგულად ემსახურება წარმატების მიღწევის სამ ძირითად პრინციპს: კლიენტების ინტერესებზე ორიენტირება, კლიენტების ინტერესების დაცვა კანონით ნებადართული ყველა საშუალებითა და ეთიკური ნორმების დაცვით და კლიენტებისათვის მაღალკვალიფიციური იურიდიული მომსახურეობის განხორციელება.